Rolby

Maszyny dla lodowisk rekreacyjnych

Maszyny tego typu użytkowane są na lodowiskach rekreacyjnych zadaszonych i odkrytych do 1400m2 powierzchni.

Maszyny dla lodowisk sportu wyczynowego

Maszyny tego typu użytkowane są na lodowiskach sportowych gdzie uprawiany jest wysoki wyczyn sportowy w hokeju na lodzie, łyżwiarstwie figurowym, torach lodowych, na obiektach zadaszonych i odkrytych.